Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Ďakujeme všetkým podporovateľom zelenej Bratislavy

Logo

30 vzrastlých stromov

Logo

výsadba stromov

Logo

podpora Zásadného víkendu 2 a zelených ostrovčekov

Logo

26 stromov

Logo

20 stromov

Logo

starostlivosť o platany na Trnavskom mýte

Logo

4 stromy

Logo

výsadba v areáloch škôl

Logo

výsadba v areáloch škôl

Logo

výsadba v areáloch škôl

Logo

výsadba v areáloch škôl

Logo

5 stromov

Logo

5 stromov

Anja & Sven Rossbach

Dvončovci z Petržalky

Rodina Marková

Rodina Hošovských

Rodina Tilandy

Richard Černý

CEPTA, o. z.

MYLO, s.r.o.

Petra Chebenová

Performa Architects s.r.o.

Advokátska kancelária Mendel, s.r.o.

Business Leaders Forum (Nadácia Pontis)

Logo

55 stromov

Logo

30 stromov

Logo

20 stromov

Logo

18 stromov

Logo

14 stromov

Logo

17 stromov

Logo

11 stromov

Logo

7 stromov

Logo

7 stromov

Logo

5 stromov

Logo

5 stromov

Logo

5 stromov

Logo

4 stromy

Logo

3 stromy

Logo

2 stromy

Logo

2 stromy

Xella

Slovenský paralympijský výbor

Rodina Furmanczuk

Rodina Dukesová

Martin Mňahončák

Business Leaders Forum

Alexandra a Štefan Chudík

Advokátska kancelária Mendel, s.r.o.